مرور برچسب

کرونا در ایران

چاقی و خطر کرونا

افرادی که چاق هستند باید در این دوران شیوع کرونا رژیم غذایی خود را تغییر داده و در خانه فعالیت فیزیکی خود را افزایش دهند. چاقی و خطر کرونا.