مرور برچسب

کلاریز کشاورز

جلسات نقد و اجرای موسیقی نوگرایانه فلوت در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار می‌شود

جلسات نقد و اجرای موسیقی نوگرایانه فلوت در تماشاخانه عباس جوانمرد برگزار می‌شود. چهارشنبه اولین جلسه نشست‌های الف توسط انجمن موسیقی خانه تئاتر برگزار می‌شود
ادامه مطلب ...