مرور برچسب

کلاس روزنامه نگاری

توییتر و اینستاگرام برای کارآموزان روزنامه‌نگاری سم است؛ باور ندارید مطلب را بخوانید

هدف این مطلب تحقیر کارآموزان نیست. سرنوشت آینده روزنامه‌نگاری را آن‌ها امروز رقم خواهند زد اما توییتر و اینستاگرام برای کارآموزان روزنامه‌نگاری سم است.
ادامه مطلب ...