مرور برچسب

گرانی آدامس

ایرانی آدامس ایرانی بجو

آن زمان آدامس چه خارجی و چه ایرانی قیمتی نداشت که کمرشکن باشد. اما حالا آدامس ایرانی هم گران شده است و آن قدر گران شده است که دیگر در بهترین جای وتیرین می‌نشیند و پز می‌دهد. ایرانی آدامس…