مرور برچسب

گرانی تخم مرغ

عوارض رفتن درون خود

عوارض رفتن درون خود. دو دقیقه تو خودمون بودیم اومدیم بیرون: نون گرون، کاغذ گرون، بنزین در شرف گرانی، زلزله، لبنیات گرون، تخم‌مرغ: قد قد قد قوووودا....