مرور برچسب

گرانی ماشین

هر حباب یک حباب‌ساز دارد

پدر دوستم اصلا روزنامه نمی‌خواند. او فقط با فامیلش دعوا می‌کند و تصمیماتش را بعد از دعوا با فامیلش می‌گیرد. اما همیشه قبل از شروع حباب، متوجه می‌شود.