مرور برچسب

گرانی کاغذ

عوارض رفتن درون خود

عوارض رفتن درون خود. دو دقیقه تو خودمون بودیم اومدیم بیرون: نون گرون، کاغذ گرون، بنزین در شرف گرانی، زلزله، لبنیات گرون، تخم‌مرغ: قد قد قد قوووودا....

بحران کاغذ، مثل زلزله نیست

مدیر مسوول روزنامه «عصر اقتصاد» به بحران کاغذ در کشور اشاره کرد و گفت: مساله کاغذ یک بحران در روابط مصنوع بشر است و تا زمانی که عواملش را متعادل نکنند، این داستان وجود دارد.