مرور برچسب

گرانی کفش

گرانی و بازار داغ کفش دست دوم

صفحات بسیاری در اینستاگرام هستند که کفش دست دوم و کارکرده می‌فروشند و کفش‌های کارکرده‌شان را آن طور تبلیغ می‌کنند که فلان کفش فقط ۱۰ درصد کار کرده است، یا فلان کفش فقط ۲۰ درصد کار کرده است.