اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گردشگران خارجی

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند. نداشتن تعریف جامع از بوم‌گردی گردشگران خارجی را سردرگم کرده است.