مرور برچسب

گردشگرذی

افرینه باید روشن بماند

آبشار افرینه می‌تواند گردشگران داخلی و خارجی را به روستای افرینه بکشاند در صورتی که نگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لرستان و حمایت‌های استاندار لرستان را در پی داشته باشد.