مرور برچسب

گردشگر خارجی

افشاگری در صنعت گردشگری ایران

اکبر غمخوار، از فعالان حوزه صنعت گردشگری افشا کرده است: متکدیان پاکستان و پیله‌ورهای عراق و نخجوان هم جزو آمار گردشگران خارجی محاسبه می‌شوند و آمد و شد زیادشان را در این چند ماه به پای رشد…