مرور برچسب

گرگر

ادن هازارد از قلب لندن تا رویای کودکی در معمولان؛ فوتبال رویا را زنده نگه می‌دارد

ادن هازارد از قلب لندن تا رویای کودکی در معمولان؛ فوتبال رویا را زنده نگه می‌دارد. فراموشی جنگ، زلزله، فقز، گرانی، بنزین و حتی سیل لرستان به وسیله فوتبال.
ادامه مطلب ...