مرور برچسب

گوزن زرد

گزارش رادیویی و ویدئویی از وضعیت شهر معمولان و روستاهای آن در روز ۶ فروردین ۱۳۹۸

آنسوتر دسترسی بیش از ۵۰ روستا قطع شده است و خبری از تعداد مصدومان یا بیماران احتمالی در این روستاها وجود ندارد. گزارش رادیویی و ویدئویی از وضعیت شهر معمولان.
ادامه مطلب ...