اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گوشت

تویوتا اپل را می‌خرد

یعنی شرکتی همچون جنرال موتورز را شرکت مایکروسافت خریداری کند یا تویوتا شرکت اَپر را بخرد و به این شکل، فناوری‌ها از طریق داشبورد اتومبیل به دست راننده برسد.