اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گیلانگردی

روستای آبچالکی جایی است که می‌توانید شهر لنگرود را زیرپای‌تان ببینید؛ مسیر دسترسی به این روستا

روستای آبچالکی جایی است که می‌توانید شهر لنگرود را زیرپای‌تان ببینید. یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین مکان‌های لنگرود، روستای کوچک ولی کم‌نظیر آبچالکی است