اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

رسانه

پایگاه خبری گلونی به رسانه و اخبار تحلیل های رسانه ای اهمیت زیادی میدهد، همچنین به بررسی اتفاقات رسانه های کشور از سایت سریال ها تا نقد فیلم های روز و داغ!

مکتب صمدیه و اصحاب قمپز

 حرفی نیست، کاش این گونه باشد، اما عقل حکم می‌کند اگر این گونه هم هست فعلاً زبان به دهان بگیرند و بگویند تحریم ظالمانه است. مکتب صمدیه و اصحاب قمپز.