امروز در گلونی

داغ ترین

موسیقی و تجسمی

حذف رشته موسیقی از هنرستان شیراز و بازی های خبری

موضوع این است که یک خبر چقدر می‌تونه اشتباه منتشر بشه و خیلی‌ها رو به اشتباه بیندازه. حذف رشته…

تاریخ

میراث و صنایع دستی

کتاب و نشر

سینما و تئاتر

فیلم سینمایی مجبوریم؛ زنان با هم و علیه هم

فیلم سینمایی مجبوریم ترسیم زندگی سه زن در موقعیت‌های متفاوت است که هرکدام خواسته و ناخواسته، بر…