اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

محیط زیست

مباحث زیست محیطی و محیط زیست ایران جزو مهمترین بخش های سایت گلونی می باشد، پیگیری حفاظت محیط زیست از سازمان محیط زیست و فرهنگ سازی آن برای ما یک دغدغه است.

دریاچه نمک قم خوبی دارد و از وضعیت بحرانی سال گذشته عبور کرده است

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان قم با بیان اینکه‌ دریاچه نمک قم از وضعیت بحرانی سال گذشته عبور کرده است، تاکید کرد: با این وجود در صورتی وضعیت آبی مناسبی برای استان قم در سال‌های آینده…