موسسه فرهنگی هنری میراث کهن گلونی

موسسه فرهنگی هنری میراث کهن گلونی به مدیرمسئولی رضا ساکی و به شماره ثبت ۱۰۸۴ به طور رسمی فعالیت می‌کند.

این موسسه در برگزاری همایش، گردهمایی و برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی هنری صاحب ایده است.

شماره تماس: ۰۹۰۳۲۷۶۴۱۹۳

اعتبار موسسه را می‌توانید از سایت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعلام کنید.

ميراث كهن گلونی

ثبت کننده شخصیت حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۸۳۷۳۸۶

تاریخ تأسيس: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

تاریخ آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

نام شخصیت حقوقی: ميراث كهن گلونی

نوع شخصیت حقوقی: موسسه

شماره ثبت: ۱۰۸۴

پایان پیام