مرور برچسب

اتوبوس

دانشگاهی که در نهایت ناامنی و قلدرمآبانه در ارتفاعات شهر تهران ساخته شد

روایتی از دانشگاه ناامنی که قلدرمآبانه در ارتفاعات ساخته شد خصوصی‌سازی در ایران را می‌توان تجربه‌ای پرفراز و نشیب دانست که گاه با دستاوردهایی شوم همراه شده است. بی‌شک در بخش دانشگاهی…
ادامه مطلب ...