اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حصیر

صنایع دستی حصیری در کیش اشکال مختلفی دارد مانند انواع سبد زیر انداز و بادبزن 

از جمله صنایع دستی حصیری است که از الیاف درخت خرما تهیه می‌شود این طناب را طوری می‌بافند که قسمت پشتی آن پهن باشد تا موقع بالا رفتن از درخت خرما فرد را اذیت نکند.