مرور برچسب

خدا

کتاب انسان خردمند و راز موفقیت انسانی که دوام آورد

در قسمت چهارم از بررسی کتاب انسان خردمند، پول، انقلاب کشاورزی ، انقلاب علمی و صنعتی، امپراتوری‌ها، ادیان، خط، عدالت، سرمایه‌داری، زندگی، تاریخ خوشبختی و فرجام انسان خردمند همگی به نحوی…
ادامه مطلب ...

انسان خردمند و تاثیر انقلاب های تاریخی در زندگی‌اش

در قسمت سوم معرفی کتاب انسان خردمند نویسنده به این موضوع می‌پردازد که هفتاد هزار سال پیش گونه انسان همچون آواره‌ای دور افتاده از تمدن در علفزارهای آفریقا تنها و بی هیچ ابزار پیشرفته‌ای…
ادامه مطلب ...