مرور برچسب

درمان کرونا

داروی رمدسیویر چیست؟

به علت نبود گروه آماری، برای مقایسهٔ میزان اثر پلاسیبو یا همان تأثیر صرفا روانی دارو بر بیمار نمی‌‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد. داروی رمدسیویر چیست؟