اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

راضیه حسینی

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند

اقامتگاه بوم گردی نباید زیادی بکر باشد چون ممکن است توریست‌ها ر ا از سفرشان پشیمان کند. نداشتن تعریف جامع از بوم‌گردی گردشگران خارجی را سردرگم کرده است.

بازار ماهی فروشان رشت جایی است که  شادابی زندگی را در صدای فروشندگانش می‌شود حس کرد

بازار ماهی فروشان رشت جایی است که  شادابی زندگی را در صدای فروشندگانش می‌شود حس کرد. بازار قدیمی ماهی فروشان سال‌‌هاست در میدان میوه و تره‌بار رشت قرار دارد.