مرور برچسب

ستاره اسکندری

دوست دارم دائما از‌ نقش‌ها و قالب‎های گذشته بازیگریم دور شوم

نمایش نفر دوم رفتار شناسی از عشق ها و تردیدها و دل مشغولی های دختران و زنان ایرانی در سه دهه اخیر رادر قالبی روایتگر و ذهنی را در معرض دید مخاطب قرار می دهد. ستاره اسکندری سالها است که…
ادامه مطلب ...