مرور برچسب

شب آواز ایرانی

پانزدهمین شب آواز ایرانی برخط برگزار می‌شود

در پانزدهمین شب‌آواز ایرانی یونس خان‌بیگی خواننده لرستانی به همراه محسن عبادتی، جاهد محمدی و سینا مشفقی به اجرای آوازی در مایه شوشتری و اصفهان با استفاده از غزل‌هایی از حافظ شیرازی…
ادامه مطلب ...