مرور برچسب

شعر طنز

تولد لیونل مسی طنز فارسی امروز بود؛ یادداشتی به بهانه تولد بزرگ‌ترین طنزپرداز معاصر کشور

در پانزدهم اردیبهشت ماه به دنیا آمده بود؛ یعنی وسط بهار! مثل حال و هوای وسط بهار. تولد لیونل مسی طنز فارسی امروز بود؛ یادداشتی به بهانه تولد زرویی نصرآباد.
ادامه مطلب ...