اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فریور خراباتی

آب‌بستن چطوری است

کاربرد تلویزیونی این عبارت را می‌توان در مورد سریال‌های تلویزیونی مشاهده کرد که داستانی که پنج دقیقه بیشتر کشش ندارد را در شش ماه پخش کنیم.

آب قطعه یعنی چی؟

آب قطعه یعنی چی؟ اگر کسی در این«پیچ تاریخی» گیر بیافتد و بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، می‌تواند تبدیل به مرد یا زن زندگی شود.

فحش نده بی ادبِ نمک‌زاده

در کشورمان افرادی را داریم که کاری ندارند جز اینکه ببینند چه کسی خواسته یا ناخواسته، عمدی یا سهوی، مستقیم یا غیرمستقیم به کسی توهین کرده و بروند او را به باد فحش بگیرند.

بچاق!

هر کس که گذرنامه‌اش مهر ورود به تمام کشورهای توریستی را دارد. یک جور درد است برای دیگران که مجبور هستند او را تماشا کنند و «نوچ نوچ» کنند!