مرور برچسب

مافیا به روایتی دیگر

مافیا به روایتی دیگر

احساس می‌کنم بد نگاه می‌کنید.

یعنی احساس می‌کنم از این ستون‌نوشت‌ها بد برداشت می‌کنید.

اصلاً ببینم فکرمی‌کنید ما این بازی را بهانه کرده‌ایم تا بتوانیم حرف‌مان را به صغیر و کبیر بزنیم و دل‌مان را خنک کنیم؟

بعد هم بشکنی زدید و گفتید چه فکرخوبی! نه کسی شک می‌کند و نه کسی کاری به کارشان دارد. حرف‌شان هم می‌زنند.

اگر چنین فکری درسر دارید پیشنهادم این است که خیلی اخبار را چک نکنید.

به‌جایش مدیتیشن در خانه انجام دهید و هربار خواستید به موضوعی بدبین شوید چند نفس عمیق بکشید.

اوایل ممکن است نفس کم بیاورید و اکسیژن اتاق را تخلیه کنید اما رفته رفته تعدادشان کم‌تر می‌شود.

مافیا به روایتی دیگر

ما خواستیم شما را با بازی مافیا بیشتر آشنا کنیم. راه و چاه را بشناسید و بدانید که با هر نقشی چطور باید برخورد کنید.

روز که تکلیفش مشخص است. همه به نوبت حرف می‌زنند و آخرسر رای می‌گیرند که چه کسی بیرون برود.

شب هم که همه به دستور گرداننده چشم‌هایشان را می‌بندند.

بعد هر کسی نقشی دارد به نوبت بیدار می‌شود، کارش را انجام می‌دهد و می‌خوابد تا صبح.
دوباره روز از نو روزی از نو.

این خیلی موضوع پیچیده‌ای است که بخواهد حرف پنهانی پشتش داشته باشد؟

بروید. بروید طرز فکرتان را عوض کنید. با شما شهروندان بدبین هستم.

اگر خوب دقت کنید می‌بینید که ما نه تنها نقش‌های مختلف را به شما معرفی می‌کنیم، بلکه روش‌های موفقیت در این بازی‌ها را هم به‌شما می‌گوییم.

حتی برای رفع این افکار منفی، نقش هم می‌سازیم تا بتوانید قدرت تخیل خود را قوی کنید.

این‌ها کاری است که از دست ما برمی‌آید تا نگاه منفی از جامعه دور شود.

پایان پیام