مرور برچسب

مرمت آثار تاریخی

شاهد تحولی ارزشمند در زمینه احیای و مرمت آثار تاریخی هستیم

معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث‌فرھنگی تأکید کرد که اگر نگاه به آثار تاریخی کشور صرفاً نگاه تک‌وجهی باشد آثار تاریخی دچار فرسایش می‌شوند و ممکن است امکان انتقال فرهنگ با…
ادامه مطلب ...