اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

معصومه ابتکار

دختری با پوشش مردانه

چند وقت دیگه شما هیچ دختر و زنی رو نمی‌تونی توی خیابون ببینی. همه یا مرد هستن یا با پوشش مردونه وارد جامعه شدن. توی سایت سازمان سنجش برای ثبت‌نام تو قسمت جنسیت، دو تا پاسخ هست: ۱- مرد ۲- با…

صدای زنان بیکار باشید

زنان سرپرست خانوار، زنان کارمند و زنان خانه‌دار باید دغدغه‌سنجی شوند به اندازه نیازهایشان برای نشان دادن توانمندی‌هایشان در جامعه مورد حمایت مسئولین قرار بگیرین.