اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مناطق سیل زده

اگر ده دستگاه از این لودرها به خوزستان برود کاری می‌کنند کارستان

لودرهایی که برای پاکسازی مناطق سیل‌زده آمدند ولی کاش زودتر می‌رسیدند. این لودرها می‌توانند کار چندین نفر را یک‌جا انجام دهند. اگر ده دستگاه از این لودرها به خوزستان برود کاری می‌کنند…