اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مهاجرت

آیا قحطی در راه است؟

هر روز مردم را می‌بینیم که به مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها هجوم می‌برند تا برای یک مدت خود کالا بخرند و در خانه انبار کنند. آنها معتقدند قرار است قحطی شود. آیا واقعاً قحطی در راه است؟