مرور برچسب

نشریه پندار

مصاحبه با دکتر سعیدرضا عاملی در خصوص نقش و جایگاه فضای مجازی ارتباطات سلامت

باید توجه کرد که نرم‌افزارهای سلامت یک مجموعه خدمات دارند که وارد حوزه‌های بسیار خصوصی فرد می‌شوند که دسترسی به اطلاعات آن مخاطره انگیز است. گفتگویی درباره  ارتباطات سلامت و رسانه.
ادامه مطلب ...

ارتباطات علم چیست؟

برنامه‌های علمی در تلویزیون عموما حول محور علوم تجربی و همچنین تکنولوژی مدرن قرار دارند و درنتیجه کمتر برنامه‌ای را اکنون در تلویزیون می‌توان یافت که به سایر حوزه‌های علمی از جمله علوم…
ادامه مطلب ...

توسعه ارتباطات علم، در گرو همکاری کنشگران نظام تولید علم

شیوه‌ها و ساختارهای توصیفی و تجویزی در جامعه برای ترویج علم، یا ارتباطات عمومی علم و فناوری، و مطالعه رسانه‌ها و عملکرد آن‌ها در این ساختار، ما را از منطق جامعه شناسی تا حدی فاصله…
ادامه مطلب ...