اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کرمان

حال جازموریان خوب نیست

هلیل‌رود طغیان کرده و جازموریان را به باتلاقی بدل کرده که دیارالبشری نمی‌تواند در آن گام بزند. مردم در محاصرۀ سیل گیر کرده‌اند. راه‌ها همه بسته شده. سطح آب مدام بالا می‌آید.