مرور برچسب

کم آبی

در فلات ایران از زاگرس تا البرز و از بیابان تا کویر هیچ وقت آب فراوان نبوده است و نیست

اینا همه نشانه‌های کمبود آب و خالی شدن سفره‌های زیرزمینی است. اگر هر روز سال هم باران ببارد باز هم سفره‌های زیرزمینی چند میلیون ساله نمی‌توانند به این راحتی جایگزین شوند.
ادامه مطلب ...