مرور برچسب

شهرام مکری

در نشست معرفی کتاب «جعبه‌ابزاری برای فیلم‌ساز» مطرح شد

شهرام مکری: پیشنهاد می‌دهم سینمای حرفه‌ای ایران این کتاب را مطالعه و کمبودهای خود را در مسیر حرفه‌ای شدن استخراج کند /امیر اثباتی: با وجود مطرح بودن در سطح جهان فاقد سینمای صنعتی هستیم
ادامه مطلب ...