مرور برچسب

Zone of Saturation

برگاب چیست

در زمان باران چه به صورت مایع و چه جامد، بخشی از آن توسط پوشش گیاهی نگهداری می‌شود. به آن بخش از باران که توسط پوشش گیاهی گرفته می‌شود، برگاب گفته می‌شود.
ادامه مطلب ...