آرشیو روزانه

1395/06/29

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام. توسعه فعالیت‌های دامپروری به ویژه گونه بز اهلی موجب تخریب مراتع و پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش نفوذپذیری خاک، فرسایش خاک، ایجاد سیل و…
ادامه مطلب ...