لرستان را امروز دریابید خطری در کمین جنگل‌هاست که شاید فردا برای نجات‌شان دیر شود

لرستان را امروز دریابید و به فکر باشید؛ خطری در کمین جنگل‌هاست که شاید فردا برای نجات‌شان دیر شود. آتش‌سوزی جنگل‌ها، همیشه بخشی از هراس دوستداران طبیعت است.
ادامه مطلب ...