اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

آقای رئیس جمهور

سفر آدم را پخته می‌کند

سفر هم چیز خوبی است آدم را پخته می‌کند. به‌ویژه اگر سفرش خارجی باشد. پایگاه خبری گُلوَنی، مهرداد حسین‌زاده: روز هشتم سفر هم چیز خوبی است آدم را پخته می‌کند. به‌ویژه اگر سفرش خارجی باشد.…

چندتایی خارجی وارد کنید

باز به وزیر روابط خارجی زنگ زدم و دستور دادم چندتایی هم خارجی وارد کند پایگاه خبری گُلوَنی، مهرداد حسین‌زاده: روز هفتم امروز خیلی روز ویژه‌ای بود. می‌خواستم اولین سفر خارجی‌ام را بروم. در…

سرکوب با ملایمت

اطمینان دادم این‌ها مردم ما نیستند و قطعاً از کشورهای دیگر آمدند و می‌خواهند مردم را علیه من بشورانند. دستور دادم با ملایمت سرکوبشان کنند.