مرور برچسب

اندیشکده تدبیر آب ایران

با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهای ناکارآمد در مدیریت آب کشور و در پرتو گشایش فضای همکاری و شکل‌گیری بستر مناسب قانونی (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) جهت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های کلان بخش آب، اندیشکده تدبیر آب ایران از آبان‌ماه سال 1391، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کرمان به‌منظور توسعه ظرفیت‌ها و ایجاد فضای تعامل و گفتگو میان ارکان مختلف جامعه، محیط کسب و کار و تشکیلات بخشی و فرابخشی مدیریت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب، تأسیس گردیده است.

موضوع فعاليت اندیشکده تدبیر آب ایران برقراری ارتباط مناسب بين مؤلفه‌هايی چون پژوهش كاربردی، اقتضائات محيط استراتژيك، سياست‌های ملی و منطقه‌ای و جوامع محلی است، به‌نحوی كه نتايج اثربخشی براي اصلاح حكمرانی آب كشور بر اساس مبانی عميق و بنيادی عرفی، شرعی، فنی، حقوقی، فقهی و اقتصادی حاصل شود.

آیا منابع آب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پایدار و کارآمد مدیریت می‌شود؟

آیا منابع آب این منطقه، پایدار و کارآمد مدیریت می‌شود؟ خاورمیانه و شمال افریقا، کانون بحران بهره‌برداری ناپایدار آب در جهان به شمار می‌آید که در ادامه می‌خوانید.
ادامه مطلب ...