اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بهمن ابراهیمی

معنی کلمه شیرز چیست

شیرز یک نام محلیست که باید به خوش‌آهنگ بودنش قناعت کنیم. معنی کلمه شیرز چیست و چگونه است؟ اما باز دیگر تاکید می‌کنم اینها فقط حدس و گمان بنده است.