مرور برچسب

حمید ایزدپناه

آیین مهر یا مهرپرستی در لرستان باستان و نشانه‌های گفتاری، رفتاری و مکانی برجای مانده از این آیین

از آثار آیین مهر و مهرپرستی در دوره اشکانیان در لرستان دژ سنگی که بر قله‌ای از کوه «مله Mala» به نام «ویزن یار Veyzen yār» یا ویزن‌هار، ساخته شده است.
ادامه مطلب ...