اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سعید ابوطالب

هی یو! کتابی جذاب از جنگ و اسارت

سعید ابوطالب به‌‌عنوان یک مستندساز و برنامه‌ساز تلویزیون، روایت را خوب می‌شناسد؛ از این رو، اثری می‌نویسد که تعلیق دارد، خط داستانی اصلی دارد، خطوط فرعی دارد، حفره‌های چندانی ندارد.