مرور برچسب

سفرنامه

آخرین قسمت سفرنامه شیراز را بخوانید تا از آرامگاه کوروش به قلب گیلان یعنی رشت بروید

آخرین قسمت سفرنامه شیراز را بخوانید تا از آرامگاه کوروش به قلب گیلان یعنی رشت بروید. بعد از دیدن کعبه زرتشت، سمت پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر حرکت کردیم.
ادامه مطلب ...