اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

صداوسیما

صداوسیما بعد از رم

‌‌‌با اتفاقی که سر لوگوی باشگاه آس رم آمد. پیش‌بینی می‌کنیم در آینده، برنامه‌های صداوسیما به این شکل شوند.