مرور برچسب

فرسایش خاک

فرسایش خاک و افزایش آلودگی هوا از نتایج کاهش درختان است

افزایش نرخ بیابان زایی، فرسایش خاک، به راه افتادن سیلاب ‌ها پس از بارندگی، افزایش آلودگی هوا و از دست دادن چشم اندازهای زیبا در کوچه‌ها از جمله پیامدهای کاهش درختان کشور در اراضی جنگلی…
ادامه مطلب ...

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام

نابودی ۸۰درصد اکوسیستم‌های طبیعی کشور توسط دام. توسعه فعالیت‌های دامپروری به ویژه گونه بز اهلی موجب تخریب مراتع و پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش نفوذپذیری خاک، فرسایش خاک، ایجاد سیل و…
ادامه مطلب ...