اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محمد پورخداداد

ابر پروژه شهرداری خرم آباد زیرگذر بهارستان نیست؛ اگر می‌توانید بافت قدیمی شهر را حفظ کنید

اگر شهردار خرم‌آباد به دنبال این است که نامی از خود به یادگار بگذارد و اگر می‌خواهد یک ابرپروژه واقعی را شروع و به پایان برساند بهتر است از بافت قدیمی شهر شروع کند. ابر پروژه شهرداری خرم…

بازیکنان فوتبال چرا مالیات پرداخت می‌کنند؟ مالیات را باید ما آدم معمولی‌ها پرداخت کنیم

ما هیچگاه آه و بغض رحمتی در استوری‌اش پس از ممنوع‌الخروج شدنش را فراموش نمی‌کنیم. بازیکنان فوتبال چرا مالیات پرداخت می‌کنند؟ مالیات را باید ما پرداخت کنیم.