مرور برچسب

محمد پورخداداد

برای معرفی پل شکسته نیازی به تیترهای بی‌پایه و اساس و بزرگنمایی‌های غیر کارشناسانه نیست

این پل را تنها پل باستانی و سنگی جهان نامیده‌اند. برای معرفی پل شکسته نیازی به تیترهای بی‌پایه و اساس و بزرگنمایی‌های غیر کارشناسانه نیست.
ادامه مطلب ...